روز جهانی جوان 2023
مقالات

روز جهانی جوان 2023 / 12August

روز جهانی جوان

موضوع روز جهانی جوان 2023 مهارت های سبز برای جوانان است:امروز جهان در حال گذار سبز است، به سوی جهانی پایدار.

جوان، صرف نظر از جنسیت، هر فردی بین 15 سال تا 30 سال است. یونسکو در سال 2020 جوان را 15 تا 24 سال تعریف کرده با این حال، این تعریف جهانی نیست. از آنجایی که تجربه جوان بودن می تواند در سراسر جهان، بین کشورها و مناطق به طور قابل ملاحظه ای متفاوت باشد، ما «جوانان» را به عنوان یک مقوله انعطاف پذیر در نظر می گیریم که به عنوان ستون فقرات یک جامعه محسوب می شود و از این رو آینده هر جامعه را تعیین می کند.

اهمیت این موضوع به این دلیل است که همه گروه های سنی دیگر، کودکان، نوجوانان، میانسالان و سالمندان به جوانان متکی هستند و از آنها انتظارات زیادی دارند. این امر باعث می شود که جوانان گروه سنی مهمتری، در جامعه امروز و جامعه آینده نسبت به سایر گروه های سنی باشند.

امروز جهان در حال گذار سبز است. تغییر به سمت جهانی سازگار با محیط زیست و سازگار با آب و هوا نه تنها برای پاسخ به بحران جهانی آب و هوا بلکه برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDGs) نیز حیاتی است. حرکت موفقیت آمیز به سوی دنیای سبزتر به توسعه مهارت های سبز در جمعیت جوانان بستگی دارد.

مهارت‌های سبز عبارتند از «دانش، توانایی‌ها، ارزش‌ها و نگرش‌های مورد نیاز برای زندگی، توسعه و حمایت از جامعه‌ای پایدار با منابع کارآمد»

مهارت های سبز شامل چه چیزاهایی است؟

مهارت های سبز شامل دانش فنی و مهارت هایی است که امکان استفاده مؤثر از فناوری ها و فرآیندهای سبز را در محیط های شغلی فراهم می کند، همچنین مهارت های عرضی که از طیفی از دانش، ارزش ها و نگرش ها برای تسهیل تصمیم گیری های زیست محیطی پایدار در کار و زندگی استفاده می کند.
به دلیل ماهیت میان رشته ای آنها، ماهیت مهارت های سبز گاهی اوقات، از طریق اصطلاحات مرتبط دیگری مانند “مهارت برای آینده” و “مهارت برای مشاغل سبز” بیان می شود. در حالی که مهارت‌های سبز برای افراد در هر سنی مرتبط و کاربردی هستند، اما اهمیت آن‌ها برای افراد جوان‌تر که می‌توانند برای مدت طولانی‌تری به انتقال سبز کمک کنند، افزایش یافته است.

برنامه یونسکو برای جوانان:

By youth, With youth, For youth

توسط جوانان، به همراه جوانان، برای جوانان

https://www.unesco.org/en/days/youth

روز جهانی جوان

جوانان خلاقیت، پتانسیل و ظرفیت ایجاد تغییر را دارند – برای خودشان، برای جوامعشان و برای بقیه جهان. یونسکو با جوانان کار می کند و متعهد است که آنها را همراهی کند تا با هم کار کنند تا نوآوری و تغییر اجتماعی را هدایت کنند، در توسعه جوامع آنها مشارکت کامل داشته باشند، فقر و نابرابری را ریشه کن کنند و فرهنگ صلح را تقویت کنند.

یونسکو با هزاران جوان برای ایجاد تغییر از طریق مجامع خود درگیر شده است و شبکه های جوانان مستحکمی ایجاد کرده است، جوانان را برای کار در ایجاد صلح و پیشگیری از افراط گرایی خشونت آمیز جذب کرده است و متعهد به توانمندسازی جوانان محروم از طریق فراهم کردن فضاهایی برای مشارکت است. برای این منظور، یونسکو همچنین فضاهایی را با هدف توانمندسازی جوانان، تقویت و حمایت از اقدامات آنها، ترویج مشارکت ها و اطمینان از شناخت و دیده شدن آنها فراهم می کند.