اخبار

ارائه مقاله تایسزتک با موضوع «نوآوری باز از دریچه صنعت لوازم خانگی» در دومین کنفرانس ملی پارک ها و مراکز نوآوری

در دومین کنفرانس ملی پارک های علم و فناوری و سازمان های نوآوری ایران توسعه زیست بوم نوآوری، اجزا و فرآیندها که در تاریخ ۱۸ و ۱۹ آبان ۱۴۰۱ توسط پارک علم و فناوری گیلان برگزار گردید، مقاله مرکز نوآوری تایسزتک مورد پذیرش و داوری قرار گرفت و در پنل تخصصی کنفرانس توسط همکاران مجموعه ارائه گردید.